El meu mètode

La preocupació per l’educació, el benestar emocional dels nens i de les seves famílies i l’optimització màxima del rendiment de cada un dels alumnes des d’una perspectiva propera, sensible i realista són els valors que m’acompanyen en la meva tasca docent. Els coneixements de la meva professió es nodreixen de l’epigenètica, la neurologia, la psiquiatria, la logopèdia, la psicologia i la psicopedagogia. En definitiva, entenc l’educació com una barreja de ciència i humanisme, on la meva prioritat és la felicitat i benestar de l’alumne i de les seves famílies, ja que sense aquests dos ingredients és inviable l’aprenentatge.

Molts professionals de l’educació suggerim una formació molt més completa, profunda i rigorosa en Detecció i Intervenció en Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns de la Conducta per tal d´evitar el Fracàs Escolar. Hi ha un consens unànime en la importància de la Detecció Precoç i multimodal per a una major compensació del trastorn i per evitar el patiment emocional que genera tenir dificultats d’aprenentatge i / o trastorns de conducta.

Què hi podeu trobar aquí?

Sobretot una experiència de formació compartida i activa. No pretén ser el curs habitual. L’objectiu principal és facilitar i tenir clares les pautes de detecció i d’intervenció de les diferents dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament. Bàsicament i en resum, poder disposar de les eines necessàries per poder acompanyar al vostre alumne durant el seu procés d’aprenentatge i sobretot garantir el seu benestar emocional ja que hi ha una elevada prevalença entre malaltia psicosomàtica i malestar escolar.

Es treballarà de forma individual i cooperativa, desenvolupant habilitats col·laboratives entre els participants, per finalitzar amb un exercici metacognitiu sobre el que han après i el procés seguit per a això.


Els cursos tenen una modalitat presencial.

AMPA

Dirigits a pares i mares. Aquests Cursos us ofereixen l’oportunitat de comprendre comportaments i actituds dels vostres fills.

Abordarem temes de rendiment escolar, dispersió, manca d’atenció, concentració i motivació, entre d’altres. Us proporcionaré respostes i eines amb un sentit renovat i conscient, per transformar la vostra realitat familiar i personal.

PROFESSIONALS

PROFESSIONALS DE L´EDUCACIÓ I LA SALUT, CENTRES EDUCATIUS I INSTITUCIONS.


Aquests Cursos ofereixen l’oportunitat de trobar nous enfocaments i perspectives des de les quals ampliar comprensions, activitats, respostes i mirades vers els alumnes.

És important dotar al Claustre de les principals eines de detecció precoç i abordatge davant de les principals Dificultats d’Aprenentatge i Trastorns de Conducta (Dislèxia, TDAH, TANV, Trastorns de la Conducta, noves adiccions, Pedagogies Alternatives, etc…).
L’experiència demostra que la formació conjunta dirigida a tot el Claustre és molt més efectiva que la formació aïllada per part d’alguns membres del mateix.

Proposta Formativa

COMENCEM BÉ!!!

Aquest curs està pensat per a professionals que treballen en l’etapa (0-6)

Tot i que els primers diagnòstics acostumen a arribar al voltant del 7-8 anys, hi ha nombroses senyals d’alarma que detectades a temps permeten minimitzar l’impacte de molts trastorns del desenvolupament. Us aportaré les eines necessàries per conèixer els primers signes d’alarma de les principals dificultats d’aprenentatge i trastorns del neurodesenvolupament, així com els principals protocols de detecció a nivell nacional que ens facilitaran la seva detecció

PRIMERA DIFICULTAT. I ARA QUÈ?

Curs dirigit a pares i mares de nens de 2-12 anys
La detecció precoç com a eina de prevenció del fracàs escolar.

El comportament del meu fill és normal? Encara no llegeix. L´escola diu que és un nen immadur. Quines són les principals senyals d´alarma en el desenvolupament infantil? Quan podem diagnosticar? Què hem de fer quan ja tenim el diagnòstic? Com ens pot ajudar l’escola? Qui ens acompanya durant tot el procés? Quins són els drets del meu fill?

LES DIFICULTATS D'APRENENTATGE EN L'ÀMBIT FAMILIAR

Curs dirigit a pares i mares de nens de 2-18 anys

L’impacte de les Dificultats d´Aprenentatge a la família. Cap família està preparada per rebre un fill amb dificultats. Com ajudar al nostre fill en el seu dia a dia? Com afecta als germans? Com ens afecta a nosaltres mateixos? És normal patir estats d´ansietat i depressió? Com afecta a la parella tenir un fill amb Dificultats d´Aprenentatge?.

DISLÈXIA. UNA DIFICULTAT INESPERADA. DESMUNTANT MITES

Curs dirigit a professionals, pares i mares

Quins són els primers signes d’alarma de la dislèxia? Quines mesures ha d’adoptar l’escola? Com dissenyar adaptacions curriculars individuals específiques a la seva necessitat educativa, gestionant, organitzant i optimitzant tots els recursos del centre per millorar l’accés al currículum de l’alumne?

Com poden ajudar les famílies al seu fill? És recomanable fer llegir al nen cada dia? Funcionen les còpies? I els dictats? Quins mètodes funcionen en la reeducació de la dislèxia i quins no? I les noves aplicacions, val la pena invertir en elles?

TDAH. L´IMPACTE MÉS ENLLÀ DE L´ESCOLA

Curs dirigit a professionals, pares i mares

El TDAH és un trastorn amb un fort impacte en la família, en l´escola i en l´àmbit social. Les persones amb TDAH presenten una major predisposició a desenvolupar conductes de risc com ara conduir sota els efectes de l´alcohol, practicar sexe sense protecció, consum de tòxics, etc. L´escola i la família són clau en l´abordatge del TDAH i de la seva bona relació esdevindrà el pronòstic d´aquest trastorn. Quines són les característiques del TDAH? Quines mesures ha d’adoptar l’escola? Com tractar un nen amb TDAH a casa? Tots els TDAH evolucionen de la mateixa manera? Medicació sí o no? Quina és la millor manera d’ajudar a un noi amb TDAH?

TDAH O TRASTORN DE LA CONDUCTA. QUAN EL GOT S´HA DESBORDAT

Curs dirigit a professionals, pares i mares

En ocasions el TDAH deriva en greus trastorns de conducta i addiccions. Fracàs escolar, consum de tòxics, expulsions de l´escola…La família es veu afectada. La parella trontolla i els germans reclamen el seu espai. La sensació de no poder més es perpetua i afecta l’àmbit familiar i escolar. Què podem fer en aquests casos? És important saber identificar els primers signes d’alerta dels Trastorns de Conducta per tal d´intervenir el més aviat possible i dissenyar adaptacions curriculars individuals específiques a la seva necessitat educativa.

EL PAPER DEL DOCENT DAVANT LES PRINCIPALS DIFICULTATS D'APRENENTATGE (TEA, DISLÈXIA, TDAH I TANV)

Curs dirigit a professionals

La detecció precoç com a eina de prevenció del fracàs escolar.
Una guia àgil alhora que rigorosa per conèixer les principals Dificultats d’Aprenentatge i els Trastorns del Neurodesenvolupament amb els quals ens podem trobar a l’aula. Coneixerem els principals senyals d’alarma, propostes d’intervenció i recursos que garanteixin l’accés al currículum d’aquests alumnes.

LES PANTALLES I TU. ADICCIONS DEL COMPORTAMENT. (videojocs, tabletes, mòbils)

Curs dirigit a pares i mares i professionals

Aquest curs monogràfic ens ajudarà a conèixer què són les Adiccions del Comportament, com prevenir conductes addictives des de l´àmbit escolar i familiar i permetrà identificar els primers signes d’alarma d´aquest tipus d´adiccions

PEDAGOGIES ALTERNATIVES (Bosc-Escola, Pedagogia Montessori, Pedagogia Waldorf, Pedagogia Reggio Emilia, Pedagogia Pickler Lóczy, Homeschooling, Mares de Dia i Escoles Lliures)

Curs destinat a professionals

Existeixen escoles on el joc, la motivació, el respecte pel ritme de l´alumnat i la cura de les seves emocions són els ciments clau del seu ideari.

En aquest curs realitzarem un recorregut per l´evolució i el concepte de Pedagogía Alternativa exposant els models d´escola més representatius d´aquest concepte (Bosc-Escola, Pedagogia Montessori, Pedagogia Waldorf, Pedagogia Reggio Emilia, Pedagogia Pickler Lóczy, Homeschooling, Mares de Dia i Escoles Lliures)

DISCIPLINA EDUCATIVA, CRIANÇA NATURAL, EDUCACIÓ RESPECTUOSA

Curs destinat a professionals

En les Escueles Respetuoses, no es posen “deures” per casa, no es califica mitjançant exàmens, no existeix la cadira de pensar.

En resum, totes aquestes corrents educatives comparteixen una mirada amorosa i cuidadora vers el nen, confiant en les seves plenes capacitats, amb una mirada comprensiva, marcant límits clars i flexibles.

RETIROS EDUCATIVOS . FORMACIÓN Y CONEXIÓN

Curso dirigido a profesionales y padres

¿Qué os parecería poder formaros en temas relacionados con las Dificultades de Aprendizaje, los Trastornos de la Conducta, las Adicciones del Comportamiento o las Pedagogías Alternativas y además aprovechar ese fin de semana para relajaros practicando Yoga o Mindfulness? Y todo esto rodeado de naturaleza…

Se trata de una experiencia completamente novedosa que busca la conexión con uno mismo a través de la Formación facilitando las herramientas y el empoderamiento necesario para estar en el aula y además poder compartir inquietudes, dudas, temores pero también sueños e ilusiones en torno a la orientación que debe tomar la Escuela del S.XXI